Terapie, konstelace – old

Terapie a konstelace

Proč využít terapeutickou pomoc?

Terapie  nebo transformační konstelace pomáhá v obtížných životních situacích, v momentech, kdy si nemusíme vždy vědět rady, chceme najít úlevu, řešení, klid, pochopení, podporu nebo nový směr. 

Během svého života se dostáváme do těžkých situací, kdy se necítíme dobře, můžeme prožívat pocity jako úzkost, smutek, bezmoc, vina, vyčerpanost a jiné. Nedaří se nám nalézt cestu z toho všeho ven. 

Rozhodnutí vyhledat pomoc terapeuta není jednoduché. Přesto nám však právě jeho porozumění a znalost práce s těmito obtížemi může přinést podporu a jistotu v tom, že máme s kým své prožívání sdílet a hledat možnosti s cílem situaci konečně vyřešitposunout do nové roviny.

Už se chcete konečně cítit šťastně a spokojeně?


P
racujte na tom, co můžete změnit
a to jste Vy sami! 

S čím Vám mohu pomoci...

Pokud zažíváte některé z těchto situací, prožitků…tak na to nezůstávejte sami. Každý den můžeme aktivně společnou prací využít k tomu, aby Vám bylo lépe. Není už důvod otálet, je čas situaci začít měnit k lepšímu.

Pomohu Vám přestat se točit v kruhu a najdeme nový směr

Pozn. pro bližší představu o možných situacích klikněte na odkaz…

Prožili jste v minulosti traumatickou či jinak krizovou událost? 

Prožitek se stále vrací nebo v určitých chvílích zažíváte zvláštní a neadekvátní prožitky vůči dané situaci?  

Byli jste ve svém životě jednorázově nebo opakovaně v různých situacích opuštěni, zneužíváni, týráni, znásilněni či jinak vystaveni hrubému násilí či jste byli jeho svědky?

…nebo jste zažili jiné obdobné situace?

Došlo k rychlé nebo razantní změně ve Vašem partnerském nebo jiném vztahu?

Opustila Vás blízká osoba v souvislosti s rozvodem, smrtí, odstěhováním…?

Hledáte cestu, jak vztahy prožívat smysluplně?

Prochází  Váš vztah krizí a vy se rozhodujete jak dál?  

Činí Vám obtíže ve vztahu komunikovat, nerozumíte si? 

Nevíte, jak si nastavit ve vztazích hranice?

Máte pocit, že si opakovaně hledáte nevhodné partnery, navazujete nefunkční vztahy?

Prožíváte ve vztazích různé typy závislostí?

…nebo zažíváte jiné obdobné vztahové situace?

Potýkáte se ve svém životě s některým z těchto prožitků nebo s pocity viny, osamělosti, utrpení, strachu, úzkosti?

Prožíváte nespokojenost se sebou? Chybí Vám sebedůvěra?

Ztrácíte energii? Zažíváte únavu? Jste dlouhodobě vyčerpaní?

Nerozumíte proč se v zátěžových situacích chováte zrovna takto?

Váš život jsou jen povinnosti? Máte pocit, že Váš život nemá smysl? Cítíte se prázdní, bez života? Máte pocit, že marníte svým časem?

Prožíváte obtížné situace spojené s užíváním drog, léků, alkoholu, nekontrolovatelné utrácení….? Potřebujete podporu při abstinenci či hlouběji pochopit toto chování?

…nebo zažíváte jiné obdobné situace spojené s emocemi a chováním, které Vás omezuje?

Nerozumíte tomu, co se to s Vámi děje a proč tak intenzivně a silně vše prožíváte?

Máte obtíže nastavit vůči druhým hranice? Co prožívají oni prožíváte s nimi?

Jste často  přetíženi?

Máte obtíže v rovině pracovní či vztahové vzhledem k Vaší zvýšené citlivosti?

Ostatní se na Vás koukají jako na „citlivku“?

Jako osoba blízká – rodič, partner potřebujete pomoci s péčí a pochopením situace?

Potřebujete podpořit při péči o dítě?

Máte pocit, že si se svým dítětem nerozumíte, nedaří se Vám na sebe naladit? Je obtížné se na něčem domluvit?

Potýká se Vaše dítě s výchovnými problémy?

Zažilo Vaše dítě nějakou obtížnou situaci?

Rozpadá se Vám partnerské soužití a vy chcete, aby Vaše dítě bylo změnou co nejméně zasaženo?

……………..nebo řešíte jiné obdobné situace?

Máte pocity přetížení až vyhoření v oblasti pracovní roviny?

Zvažujete změnu práce, ale máte určité obavy, strachy či úzkosti?

Opakovaně zažíváte pracovní neúspěchy?

Máte obtíže v pracovním kolektivu?

Rádi by jste se posunuli kariérově dál, ale nevíte jak na to?

………..nebo by jste potřebovali pomoci v jiné otázce své profesní dráhy?

Máte obavy, že Vaše dítě experimentuje s návykovými látkami? Potřebujete podporu, jak dál postupovat?

Prožíváte obtížné situace související se závislým chováním – potřebujete se v situaci zorientovat a toto chování změnit?

Abstinujete a potýkáte se s obtížnými situacemi, nerozumíte určitému chování? Potýkáte se s „nálepkami“? 

S kým spolupracuji

Jak si vybrat vhodnou terapii...

Ve své práci se opírám o ověřené metody a techniky, se kterými dlouhodobě profesionálně pracuji. Jako terapeutka s mnohaletou praxí v poli traumat a krizí vím, jak je důležité najít včas důvěryhodnou odbornou pomoc. Jako velmi časově efektivní metody vidím kombinaci psychoterapeutických sezení s transformačními konstelacemi, kdy společně s mými klienty sledujeme prokazatelné výsledky. Je však na Vás zda tuto komplexní cestu využijete již od začátku našich sezení.  Spolupráci můžeme zahájit i v rámci jedné z nabízených služeb a postupně ji třeba obohatíme o další možnosti.

Na Vaši situaci jsem maximálně intuitivně napojená a nabízím metody dle toho, jak se mi ukazují jako nejefektivnější pro téma, které zrovna zpracováváme. Vycházím vždy z toho, že cílem naší spolupráce je časově efektivní vyřešení Vašich obtíží, proto očekávám i Vaši otevřenost a důvěru v proces spolupráce.

Terapie

Jsem certifikovaná terapeutka v psychoterapeutickém přístupu Logoterapie a existenciální analýza. Mimo to mám mnoho dalších výcviků a kurzů, které umožňují řešit Vaše téma na vysoce profesionální úrovni. 

Terapie je vhodná pro všechny, kteří jsou ochotni převzít odpovědnost za svoji emoční pohodu, smysluplný život a pracovat na obtížích, se kterými se potýkají.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Terapie nabízí možnosti intenzivně pracovat na psychických obtížích, se kterými se člověk potýká. Umožňuje porozumění situaci, získání náhledu a nalezení možností řešení, tak aby se otevřel potenciál člověka a život se stal radostný a smysluplný.

První setkání je spíše orientační, kdy se vzájemně představíme, vyjasníme si podmínky spolupráce a z Vaší strany zazní formulace obtíží, se kterými se potýkáte. Na základě toho si vyjasníme jak a v jaké frekvenci by spolupráce mohla probíhat.  

Pracovat s tématem pak budeme od druhé schůzky.

Pokud máte opravdový zájem své obtíže vyřešit je nutný aktivní přístup, ve frekvenci ideálně 1x týdně-max. 1 za 14 dní.

Další odpovědi na otázky najdete v sekci Často kladené otázky… 

Cena za sezení

1200 Kč / 55 minut

PÁROVÁ TERAPIE

Tato forma terapie nabízí párům (manželským, nemanželským, homo nebo heterosexuálním) porozumět obtížím, neshodám v souvislosti s jejich soužitím, vztahem či sexuální rovinou.
Umožňuje nalézt možnosti řešení a transformaci vztahu.

Na sezení je nutné, aby se dostavili vždy oba partneři. Společně pojmenujeme obtíže a Vaši  další vztahovou vizi, zda jste otevření na tématech spojených se vztahem touto cestou pracovat. 

Sezení probíhají v rozmezí 3-5 týdnů.
Zpravidla se také do 5 sezení pojmenuje a nastaví další kroky v rámci témat, které se ve vztahu řeší.

Další odpovědi na otázky najdete v sekci
 Často kladené otázky…

Cena za sezení

2600 Kč / 110 minut

Konstelace

Jsem absolventka dlouhodobého vzdělávání ve vztahových konstelacích. Tato intenzivní terapie je velmi efektivní pro vyřešení hlubokých a nezpracovaných traumat, bloků, uvězněných emocí, obtížích ve vztazích apod., které se zdají být neřešitelné. Pomáhá harmonizovat místa, kde cítíme zátěž a nesoulad.
Touto metodou můžeme harmonizovat i Váš prostor, kde žijete, pracujete a cítíte tam určitou nepohodu, či se tam necítíte bezpečně.  
Je vhodná pro dospělé, dopívající, rodiče. 

Jako velmi efektivní se ukazuje tato metoda i v rámci rozvoje firmy nebo své pracovní pozice. 

INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE

Konstelace pomáhají nalézt hlubokou a často nevědomou příčinu obtíží, se kterými se potýkáte a zároveň ihned v rámci sezení toto místo harmonizovat. Při konstelaci jsem s Vámi jen já, aby byla zaručena maximální diskrétnost a profesionalita.

V rámci jedné konstelace se řeší vždy jen 1 téma (je vhodné ho mít předem připravené).

Konstelace trvá zpravidla 2-3 hodiny, je nutné si na ni rezervovat dostatek času.
Vzhledem k energeticky náročné terapii doporučuji, aby jste si po konstelaci dopřáli klidový režim a umožnili si, aby si vše tzv. „sedlo“.

Na konstelacích je možné řešit různé obtíže jako jsou např. obtíže vztahové, zdravotní, nezaměstnanost, nedostatek financí, neplodnost, obtíže při péči o dítě nebo různé nepřízně osudu…

Další podmínky spolupráce najdete v sekci Často kladené otázky…

Cena za konstelaci

4000 Kč / 2,5 - 3 hod.

KONSTELACE PRO FIRMY, PODNIKATELE A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

Pro bližší informace

Co o mé práci říkají klienti?

„K paní Davidové jsem se objednávala s velkými problémy s úzkostmi a částečné deprese. Každou terapií se to velmi rychle zlepšovalo a mohu po půl roce spolupráce s klidnou duší říct, že se cítím jako nový, silný člověk. To co mi dělalo problém před půl rokem, teď zvládám levou zadní. Paní Davidová mi také velmi sedla. Je příjemná, na vše dokáže najít cestu nebo řešení. Po každé terapii jsem chodila nadšená, nabitá silnou energií a s odhodláním posunout se zase o krok dál. Momentálně směřujeme terapii na posilování silných stránek, došly jsme totiž do bodu, kdy už na terapie nechodím s novými problémy, ale s dalšími dobrými zkušenostmi a zážitky.“
N.Z.
Studentka
Jít na konstelace byl můj záměr, už několik let. Vždycky mi do toho, ale něco vlezlo a trochu mne odrazovala představa těch lidí. Když jsem se dozvěděla, že Lenka takto pracuje - ale jedna na jednu, neváhala jsem a okamžitě jsem se k ní objednala. Věděla jsem, že konstelace "něco dělají", ale toto bylo úžasné. Vracím se již poněkolikáté a vždy odjíždím s radostným srdcem a odlehčenou myslí. Leni, moc děkuji a těším se zase na viděnou!
Anička Hohnová
nezávislá kosmetická poradkyně MARY KAY
„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.“
John Doe
Designer

Co nám pomůže v efektivní spolupráci?​

Často kladené otázky...

Objednat se můžete prostřednictvím kontaktního formuláře – viz. níže nebo telefonicky. Pokud bych Vám nezvedla telefon pravděpodobně probíhají terapie, budu Vás kontaktovat hned jak to bude možné. 

Pokud se objednáváte prostřednictvím emailu, prosím zanechání i telefonního čísla, abychom se rychleji domluvili na termínu sezení.

O průběhu sezení se dozvíte přímo u popisu dané terapie na této stránce (stačí rozbalit odkaz)

Datum sezení je možné změnit nejdéle do 3 dnů před datem setkání. 

Sezení je nutné zrušit min. 48 hodin předem jinak si účtuji plnou sazbu za sezení dle domluveného typu terapie či konstelace. 

Pokud se Vám nehodí osobní setkání, můžete jej přesunout na online – tuto informaci je nutné mi předat nejpozději do 20. hod den předem – formou SMS. (poz. konstelace není možné přesunout na online)

Spolupráce s terapeutem je dnes standartní forma pomoci ve chvíli, kdy člověka něco trápí a nedaří se mu najít cestu z toho všeho ven. Terapie vyžaduje velkou odvahu ponořit se do práce se sebou samým. Jde o převzetí odpovědnosti za svůj život a své hodnoty či spokojenost. Světu touto formou spolupráce ukazujete, že Vám není lhostejná Vaše emoční rovina a chcete žít smysluplně a v hojnosti. Uvědomujete si, že svojí nepohodou ovlivňujete druhé a chcete, aby vztahy kolem Vám byli znovu nebo už konečně naplněné láskou a pohodou.

Cenu za sezení najdete v aktuálním ceníku, který je pravidelně aktualizován na mých stránkách.

Sezení se platí na konci – v hotovosti nebo na účet.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE– je možné využít, on-line, osobně nebo telefonicky. Tento typ terapií je možné kombinovat.

PÁROVÁ TERAPIE – pouze osobně

KONSTELACE – pouze osobně

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE-spolupráce se nastavuje dle akutnosti situace. Setting na začátku spolupráce nastavujeme zpravidla min.1x týdně-max.1x za 14 dní. V případě akutního stavu může být setting nastaven i vícekrát týdně. Postupně pak během spolupráce setting rozvolňujeme.  

PÁROVÁ TERAPIE – sezení probíhají ve frekvenci zhruba za 4-6 týdnů. Zpravidla se situace vyjasní do 5-ti setkání.

KONSTELACE – dle tématu, se kterým potřebujete pomoci. V rámci tohoto typu terapie není nutné mít nastavenou frekvenci setkávání. 

Ohledně možné spolupráce s Vaší pojišťovnou se informujte u Vaší pojišťovny. V současné době nespolupracuji s žádnou pojišťovnou.

Cena za sezení se řídí aktuálním ceníkem.

PŘÍPRAVA NA SEZENÍ:  je vhodné být předem připraven (tj. mít připravené téma, které potřebujete probrat). Pro úspěšný terapeutický proces je nutné plnit doporučení, na kterých jsme se domluvili. V terapii je nutný Váš aktivní přístup.

DÉLKA SEZENÍ: individuální terapie (55 min), konstelace dle tématu (2-3 hodiny), párová terapie (110 min).

PRODLOUŽENÍ ČASU SEZENÍ: Pokud sezení trvá déle než Váš vyhrazený čas  bude cena o to navýšena (cena se navyšuje po 15-ti minutách)

POZDNÍ PŘÍCHOD: V případě pozdního příchodu se o to Vaše sezení zkracuje

ZMĚNA TERMÍNU SEZENÍ: je možná nejdéle do 3 dnů před datem setkání.

ZRUŠENÍ SEZENÍ: Sezení je nutné zrušit min. 48 hodin předem jinak si účtuji plnou sazbu za sezení dle domluveného typu terapie či konstelace. 

PŘESUN SEZENÍ NA JINOU FORMU: Pokud se Vám nehodí osobní setkání, můžete jej přesunout na online – tuto informaci je nutné mi předat nejpozději do 20. hod den předem – formou SMS. (poz. konstelace není možné přesunout na online!!!).

VIP POMOC V případě AKUTNÍ SITUACE MIMO DOMLUVENÉ SETKÁNÍ: pro své klienty nabízím VIP pomoc v případě akutní situace mimo náš domluvený čas se Vám ozvu, hned jak to bude možné. Tato podpora je zpoplatněna dle délky – za každých započatých 30 min. 

Objednávka na terapie, konstelace

Přejít nahoru